Chromoterapia ako metóda alternatívnej medicíny používa farby a svetlo k vyváženiu energie v ľudskom tele a jej doplnenie po stránke psychickej, emocionálnej, spirituálnej, aj mentálnej.

Keď vystavíme vodu vo farebnej nádobe slnečnému svetlu, tak voda absorbuje vibrácie tejto konkrétnej farby. To je základný princíp chromoterapie.

Podľa jej zásad, sa ľudské telo skladá z rôznych farieb. Nedostatok akejkoľvek farby potenciálne vedie k ochoreniu. Hovorí sa, že jednotlivec je zdravý tak dlho, kým jeho farebné spektrum je v harmonickom stave.

i9 fľaše plne využívajú túto najprirodzenejšiu liečebnú silu tým, že umožňujú každému jednotlivcovi vybrať svoju obľúbenú farebnú kombináciu a pomôcť podporiť vibráciou farby svoje zdravie.

Príroda nám poskytuje úžasné a jednoduché riešenia. Každý jednotlivec môže využiť túto energiu na liečbu a prevenciu chorôb. 

led osvetlenie kupacia kada 003led osvetlenie kupacia kada 004