Vonkajšia piecka stojí pri tomto type kúpacej kade samostatne pri nej, veľkou výhodou je preto vnútorný priestor kade, ktorý je bez prekážok. Voda v kadi sa veľmi rýchlo ohrieva a len pomaly dochádza k jej ochladzovaniu. Kaďa s vonkajšou pevnou pieckou predstavuje kompletný výrobok v jednom celku - predstavuje najlepšiu variantu kúpacej kade, a preto ju zákazníkom odporúčame najčastejšie.