Tento typ kade má vnútornú piecku vloženú vo vode. Z tohto dôvodu sa voda rýchlo zohreje a dochádza len k minimálnym tepelným stratám pri vykurovaní, čo predstavuje veľkú výhodu hlavne v zimných mesiacoch. Do kade nie je potrebné napustiť priveľké množstvo vody. Výhodou tejto kade je aj jej jednoduchá údržba.