Externá piecka je pri tomto type napojená hadicou ku kadi. Vnútro kúpacej kade je tak bez prekážky čím je umožnené využiť celý priestor. Konštrukcia takejto kade potom umožňuje externú piecku umiestniť aj vo väčšej vzdialenosti od kúpacieho sudu, napríklad aj do inej miestnosti. Kaďu je naviac možné dodatočne zakomponovať do stavebných riešení.